- Programma van eisen -

Eisen aan de gebouwde omgeving

Afhankelijk van het gebruik worden er eisen gesteld aan de gebouwen waarin wij werken en wonen. Voor elk gebouw is dat weer anders, maar in elk geval moeten de volgende punten uitgewerkt worden alvorens een goed ontwerp tot stand kan komen:

Algemene projectgegevens

Bouwfysische uitgangspunten

Technische voorzieningen

_