- Bouwfysica -

Gebouwen

Gebouwen worden gebruikt voor wonen, winkelen, werken, het maken van producten en nog veel meer. Elke activiteit stelt zijn eigen specifieke eisen aan het binnenklimaat. De bouwfysische eisen aan gebouwen zijn bovendien in de loop der jaren sterk verzwaard als gevolg van evolutie in de bouwregelgeving. Daarnaast verlangt het veranderende klimaat en de toename van computergebruik extra aandacht van de bouwfysicus.

In de winterperiode dient er comfortabel te worden verwarmd, terwijl de temperatuur in de zomer niet te veel mag oplopen. Daarbij moet de luchtvochtigheid zich binnen bepaalde grenzen bevinden. Er dient voldoende (dag)licht aanwezig te zijn, doch te veel licht is hinderlijk bij het werken met beeldschermen. Zowel uit comfortoverwegingen als vanwege energiebesparing dienen gebouwen voldoende lucht- en waterdicht te zijn. Ook willen we dat de ruimteakoestiek aangenaam is en moeten geluiden van buitenaf voldoende worden gedempt.

Alle bovengenoemde aandachtspunten, die bij het ontwerpen, bouwen en in standhouden van gebouwen van groot belang zijn, hebben te maken met het vakgebied Bouwfysica. Slechts voor een deel voorzien de natuurlijke eigenschappen van gebouwen in de behoeften. Meestal worden technische installaties aangebracht om het gewenste binnenklimaat te bereiken. Daarbij gaat het ondermeer om verwarming, ventilatie, koeling, luchtbevochtiging, zonwering en verlichting. Alle systemen dienen bovendien op een doelmatige wijze te worden geregeld om aan de bouwfysische eisen te kunnen voldoen.

In onderdelen

Bouwfysica bestaat uit een scala van uiteenlopende kennisgebieden en bijbehorende werkzaamheden. Uitgebreide kennis en veel ervaring is nodig om ze goed te beheersen. We hebben het over:

 • behaaglijkheid binnenklimaat (o.a. temperatuur overschrijdingsberekeningen);
 • brandveiligheid;
 • daglichttoetreding;
 • duurzaam bouwen;
 • energieonderzoeken;
 • energieprestatie berekeningen;
 • geluidwering gevels en daken;
 • glaskeuze en zonwering;
 • industrielawaai;
 • interne geluidisolatie;
 • isolatieadviezen;
 • koudebrug berekeningen (zie afbeelding);
 • milieuonderzoeken;
 • railverkeerslawaai;
 • ruimteakoestiek;
 • ventilatieberekeningen;
 • vochtonderzoeken;
 • wegverkeerslawaai.
koudebrug

Al deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in bestaande situaties, maar nog veel beter in het ontwerpstadium. Waarom afwachten tot er problemen ontstaan, die kunnen worden voorkomen met praktische en haalbare alternatieven?

_